Помідорний тайм-менеджмент

 Метод Pomodoro – це метод управління часом розроблений Франческо Чірілло в кінці 1980-тих. Цей метод використовує таймер для того щоб розбити роботу на 25-ти хвилинні інтервали які називаються ‘Pomodori’ (італійське слово що означає “помідори”) розділені короткими перервами. Тісно пов’язаний з такими поняттями як timeboxing й ітеративна та інкрементна розробка, що використовуються в розробці програмного забезпечення, метод був адаптований для використання в контексті парного програмування. Метод бере за основу ідею, що часті перерви можуть покращити спритність думки.

 

Принципи в основі методу

Є п’ять кроків до виконання методу:

  1. виберіть задачу яку потрібно зробити
  2. встановіть pomodoro (таймер) на 25 хвилин
  3. працюйте поки таймер не продзвенить, запишіть це позначкою x
  4. зробіть коротку перерву (3-5 хвилин)
  5. кожні чотири “pomodori” робіть довшу перерву (15–30 хвилин)

Етапи планування, моніторингу, запису, обробки та візуалізації є фундаментальними для методу. В фазі планування задачі пріоритизуються за допомогою запису їх в щоденний список задач. Це дозволяє користувачам оцінити зусилля потрібні для задачі. Коли “pomodori” закінчуються, вони записуються, додаючи відчуття досягнення та надаючи чисті дані для подальшого самоспостереження та вдосконалення.

Для потреб методу, термін “помодоро” позначає неподільний 25-хвилинний відрізок часу. Після завершення задачі, ввесь час що залишився в “помодоро” присвячується перенавчанню. Регулярні переви робляться з метою асиміляції. Короткий (3-5 хвилин) відпочинок розділяє послідовні “помодорі”. Чотири “помодорі” утворюють набір. Між наборами помодорі роблять довшу перерву (на 15-30 хвилин).

Найголовнішою метою методу є зменшення впливу внутрішніх та зовнішніх відволікаючих факторів на увагу та потік. “Помодоро” неподільний. Коли під час “помодоро” роботу переривають, або інша діяльність повинна бути занотованою та відкладеною (інформувати – обговорити – запланувати – повернутись) або “помодоро” повинен бути відкинутим.

Інструменти

Творець методу заохочує низькотехнологічний підхід, з використанням механічного таймера, паперу та олівця. Фізична дія заведення таймера підкреслює рішучість користувача взятись за задачу, цокання нагадує що час спливає, а дзвінок повідомляє про перерву. Потік та увага асоціюються з цими фізичними стимулами. Враховуючи реалії офісного простору, UPPeople все ж таки рекомендує використати один із багатьох віртуальних “помодоро” .

P.S. програмного забезпечення для цього методу ну ДУЖЕ багато. 

Для всіх Убунтоводів:

sudo add-apt-repository ppa:stvs/tomate

sudo apt-get update

sudo apt-get install tomate